endeløs

18034
vores tid kan forsimples ned til ét enkelt ord: endeløs

AA
aa

20. idyllisk fredsfyldt mareridt

sommetider er fred det

patetiske svar på et opbyggende

frembrusende

had

ukontrollerbart temperament

der holder sig sobert

man ser ikke

ødelagte vaser

og

ødelagte mennesker

fysisk

men det usynlige

er det mest

farlige

det indelukkede

som man kalder fred

det indelukkede

som er ligesom

ødelagte vaser

knust til

højre og venstre

ødelagte mennesker

psykisk

mentalt

vi kalder det

depression

men det er så meget

mere end

en affektiv lidelse

det er så meget

mere

men når hun siger

”jeg har det fint”

tager vi det som

”hun har det fint”

for fred er vigtigere

fred er oplagt

hvis hun råber om

hjælp

er hun en

taber

hvis hun gør opmærksom

på sig selv

er hun opmærksomhedskrævende

hvis hun siger noget pænt

om sig selv

for at rette op på

den maste selvtillid

bryder hun janteloven

og så er hun selvcentreret

en egoist

fred være med det

det er så let at lade som om

det er så let bare at

sige at alt er perfekt

for så skal andre ikke

forholde sig til smerten

så skal andre ikke

tænke over et

andet menneskes

liv

hvis liv

er interessant for

drengene at røre ved

men hun skal lade

som ingenting

hun skal smile

og hvis hun melder

det

er hun fortsat

en

opmærksomhedskrævende

selvcentreret

taber

der ikke kan holde til lidt

sjov og ballade

derfor

er fred nøgleordet

derfor er fred det

hun stræber efter

derfor

fred

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...