Make it to Christmas

174051
Caroline Winter og Harry Styles har været bedste venner siden de var børn, men da Amy Brown beslutter sig for, at Harry er hendes nye udkårne, begynder tingene at ændre sig. Harry er nemlig langt fra interesseret i Amy, men da hun stadig er fast besluttet på, at Harry skal være hendes date til julefesten d. 20 december, er Harry og Caroline nødt til at gå til ekstremer, og de påbegynder derfor et falsk parforhold. Tingene går dog lagt fra, som planlagt, og skællet mellem deres falske og virkelig forhold begynder at krakelere. Spørgsmålet er nu, om deres venskab kan overleve denne december måned, eller om det vil blive ændret for altid.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...