Rødder

9000

1. Rødder

Her har jeg levet mit liv, sat mine rødder og mærket skoven trække vejret. Jeg har groet mig fast i dette idylliske, grønne paradis. Indtil de grå mænd kom og væltede min verden.

Jeg mødte skoven for første gang for lidt over 30 år siden. Jeg blev overvældet af den fred og ro der lå i luften. Og mellem det tykke, bløde lag mos blev jeg sat. Jeg kunne mærke saften fra skovbunden trænge op gennem mine rødder. Et brus af lykke. Jeg lærte de andre træer at kende, og vi delte vores hemmeligheder som et spinkelt lys i nattens mørke.

For hver dag der gik, groede mine rødder sig dybere og dybere ned i den nye verden skoven havde skabt. Højt mod himlen strakte mine grene sig og min bark med det snehvide skær. Små svampe dukkede op hist og her. Men ikke som fjender. Som venner.

Da vinteren kom tabte jeg mine blade og det eneste håb jeg havde var de venner jeg havde skabt i sommerens lys. Men selv de bånd vi havde skabt bristede da de grå mænd kom. Der blev vinteren endnu mørkere og koldere end vi havde set den før.

De skar os ned en efter en og efterlod os i en verden af død. Hele skoven sørgede over det tab vi havde lidt. Skoven var nu som en øde slette.

Her ligger jeg så et par år efter og har lært at kende min plads. Jeg har stadig arrene men mine indre sår er helet. Jeg har fået nye venner, og sammen lever vi.

Et nyt liv, en ny skov, nye vintre.

Og somre.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...