Reelle samtaler jeg har haft.

312302
Blot en masse samtaler som jeg har udvekslet med folk igennem tiden.
Der er lidt af hvert.

AA
aa

37. Sødt tilbud

Kirstine: Skal du køre med i skolen imorgen tidlig?

Mig: Skal først møde 10.10. Så nej, kør du bare:)

Kirstine: Snyd...

Mig: Ahhahaha

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...