Reelle samtaler jeg har haft.

312302
Blot en masse samtaler som jeg har udvekslet med folk igennem tiden.
Der er lidt af hvert.

AA
aa

36. Har du spist?

Lukas: Hvorfor er du så pisse sur i dag

Mig: Jeg ikke sur. 

Har bare en dårlig dag

Sorry...

Lukas: Har du spist i dag?

Please sig du har spist i dag

Mig: Altså

Nej

Lukas: Forhelved...

DU lovede at du ville spise

Du lovede du ville forsøge

Mig: Det er ikke altid så simpelt. 

Lukas: Jeg prøver bare at passe på dig. 

Hader at se dig sådan her. 

Mig: I know.. Jeg skal nok forsøge.

Lukas: Tak

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...