Reelle samtaler jeg har haft.

303800
Blot en masse samtaler som jeg har udvekslet med folk igennem tiden.
Der er lidt af hvert.

AA
aa

26. Blot en joke.

 

Mig: Det fordi du ka lide mig.

Lukas: Når ja

Bliver sur på dig pga jeg elsker dig ( ironi ka forekomme)

Mig: Nej okay, tydeligvis ikke

Lukas: Eller måske er det fordi, at det er gået op for mig, at jeg har forelsket mig i dig. 

Og ved at min kærlighed aldrig bliver gengældt:)

Mig: Hmm måske du er en anelse dum at foretage at jeg ingen følelser har for dig:)

Lukas: Vent what

Mig: ...

Lukas: Nooooo

Mig: :))

Lukas: Det var meningen du skulle tage det som en joke jo...

Mig: Gjorde jeg også din idiot

Tror du jeg dum?

(Jeg troede han mente det, men foregav at jeg hele tiden havde vidst det var en joke..) 

 

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...