Elliemore

"ingen er født kriger. Ligesom ingen er født som et alment menneske. Vores valg og beslutninger er med til at forme vores personlighed. Det har du ret i sir. Dovas, men i sidste ende er det os selv, der beslutter om vi vil være den ene eller den anden."
-Elliemore Dupont

Ellie (Elliemore) er født i en af de lavest rankede distrikter i riget, voksede op i en af de 17 byer Algon. Men hun har aldrig følt sig som en af de andre, børn fra gaden. Hele hendes liv er hun blevet valgt fra, lige fra hendes forældre til hendes, barndomsvenner. Men hvem kunne have forestillet sig at de hele kunne ændre sig, ved blot et glimt af et øjeblik? Før hun får set sig om er hun blevet valgt som repræsentant af Algon. Hendes liv bliver vendt op og ned. Hun er nu ikke længere Elliemore Dupont, fattige pige fra Algon. Men Elliemore Dupont, Tribute i Angors hellige tvekamp.


2Likes
5Comments
149Views
AA

1. indholdsfortegnelse

Indhold:

Kap 1.                     MarmorBølger

 

 

 

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...