Nattetanker


1Likes
2Comments
235Views
AA

1. På mit værelse

På mit værelse

Gyldne oplyste nætter

lys, der dunker på din hud

oplyser dine mørke øjne

Du vender dig om

mørke, der omfavner din ryg

tildækker dit varme ansigt

Kulden banker på ruden

fryser hele værelset til is

giver kuldegysninger op ad nakken

Stilheden træder ind ad døren

melder sin ankomst, høfligt

Forvirringen blander sig i diskussionen

omfavner din kolde hud, platonisk

Tankemylder og tankespind,

håbet træder ind

vader gennem gyldne sår-

hvad er det jeg ikke forstår

Tilbagekaldelse og misforståelse

indtager sin plads til festen,

genoplyser mit sind

Hvor ville jeg dog gerne,

lukke dig ind i mit spind.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...