for hver dag der går

Mit 2018 var en rutsjebanetur.
Nu vil jeg gerne dele mit kommende 2019 med små digte, sætninger eller længere historier for hver dag der går, imens jeg håber på, at det hele falder på plads. Eller falder til jorden. Velkommen til.

6Likes
20Comments
10730Views
AA

138. 18. maj

endnu en konfirmation. den var god. og så hjem til eurovision på amager, nårh nej, vi kører for hurtigt, så et klip i kørekortet, og nu skal vi altså hjem og heppe på leonora.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...