for hver dag der går

Mit 2018 var en rutsjebanetur.
Nu vil jeg gerne dele mit kommende 2019 med små digte, sætninger eller længere historier for hver dag der går, imens jeg håber på, at det hele falder på plads. Eller falder til jorden. Velkommen til.

6Likes
20Comments
10740Views
AA

161. 10. juni

hvordan skal vi nogensinde nå at blive klar til musikårsprøven når en af os ikke engang har gidet at øve? jeg fortalte dem om mine bekymringer om ham, at han ikke har været online siden vi mødtes, at han måske kunne være død, og til det svarede de, at det håbede de, at han var. hvad er det for noget pis at lukke ud? at ønske et andet menneske dødt? uanset hvad, tror jeg ikke at jeg kan leve, hvis han ikke gør, for jeg kan ikke leve et liv uden at have ham i det. det er hårdt. det er fandme hårdt. 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...