rod


6Likes
4Comments
530Views

2. 2

når hun smiler

danser mit hjerte ikke

nej

det laver vejrmøller

hopper i vandpytter

klatrer i træer

skriger i fryd

det danser ikke

det gør meget mere end det

 
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...