Et melankolsk digt

FORSIDE COVER: Maleri af Vincent van Gogh.

Et digt som jeg skrev dette år i april. Det kan tolkes som læseren ønsker. Skriv gerne hvis I er interesserede i at få min oprindelige inspiration til dette digt.

0Likes
0Comments
53Views

Author's note

Video med stemningsbilleder og musik med højtoplæsning.
AA

1. Et melankolsk digt

Jeg vokser og spredes

Jeg er aldrig alene

Jeg bryder gennem overfladen som en smuk mælkebøtte

Og nyder godt af solens stråler og skyernes tårer

Plip plop plip plop

Jeg står oprejst med min hat

Af mine venner jeg dog forlades

Når jeg sorteres og får nye

 

Jeg lever med et formål

At tjene og glæde dig

Jeg dyrkes og høstes og høstes og dyrkes

Jeg mærker kulde og varme

Jeg mærker smerte og glæde

Alle disse følelser er dog ligegyldige

For jeg har kun et formål

At glæde dig når jeg opnår dit mål

 

Jeg tilsidesætter mine følelser

For dig

Jeg giver mig selv til dig

Jeg er din anden halvdel

Du lægger mig under din kniv

Jeg glædes når kniven føres i mit kød

Sikke en skæbnesvanger død

 

Jeg bliver udnyttet og brugt

Valget er dit

Men hvis du glemmer mig

Husk på

At jeg kan være led som satan

Jeg kan ikke lide at blive glemt

Jeg er en champion jeg skal passes på og æres

Mærk dig mine ord

Før du ligger svedig, kold og død

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...