En ond baby

Mit bidrag til Black Friday lynkonkurrencen (held og lykke til alle der deltager) Jeg har valgt at skrive et digt/digte, fordi jeg synes, det er et spændende emne at skrive digte til, og fordi jeg tænkte, det ville være oplagt at skrive en almindelig historie. Håber ikke den er blevet FOR mørk.

—En pige er blevet angrebet af en mystisk skabning, og pludselig er hun kidnappet. Hun er også pludselig indblandet i et større og ondskabsfuldt eksperiment. Hvilket indebærer, at hun pludselig er gravid, og ved mere, end hun burde.—

ADVARSEL : disse digte er lidt barske og er ikke for den sarte læser så fortsæt på eget ansvar!
nu er du advaret...

5Likes
7Comments
469Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...