SOMEONE CARES

En samling digte, kortprosa og krummer om ungdom, selvværd, kærlighed og lidt af det hele

2Likes
0Comments
1187Views
AA

15. Sabbatår

venter på at gulvet forsvinder under mig

at jeg bliver revet med

at jeg stemmer i

og bliver opslugt af den voksne virkelighed

 

er sabbatår en rutine af uforudsigelig

der aldrig stopper

men plastres til

af nye rutiner?

er det følelsen af giftigt blod

der forlader mit hoved

gør det tungt

slører mit blik?

 

mine valg var ikke lige så tunge før

så alvorlige

så betydningsfulde

skæbnesvangre

 

sabbatår

en bundløs afgrund

forklædt som glade ungdomsår

og frihed

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...