Coldplay og en solnedgang

En dagbogsberetning fra mine dage til søs på en langturssejler i det filippinske øhav i foråret 2018. Noterne er skrevet med fokus på sanser og omgivelser til inspiration til et romanprojekt, der arbejdes på i øjeblikket.
(Cover er eget fotografi fra nærliggende ø til Busuanga Island)

2Likes
1Comments
304Views
AA

1. 28/1 2018

28/1, Flyvning fra Taiwan til Manila, Filippinerne

Solnedgang over de små bounty-øer, der lyser op langs vandkanten til de mest idylliske steder. 

Enkelte steder rager bjergtoppe over skyerne. Masser af marker. 

Gul taxa fra Manilas lufthavn, lang kø og lummer varme, når man kommer fra Danmarks kulde. 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...