lysegul og mørkeblå

op- og nedture

1Likes
0Comments
270Views
AA

1. mørkeblå I

jeg lader min taske dumpe ned på gulvet

og mit blik glider henover det tomme værelse

og hæfter sig fast ved en plet på gulvet

en

fucking

plet

og min glæde fordufter

 
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...