the devil

Da jeg personligt selv, er helt vild med poesi, vil jeg med glæde dele mine egne digte med jer. De indeholder dybe følelser, hvor disse digte hovedsaglig er melankolske. Da sproget engelsk lyder bedre og smukkere i mine øre, er de skrevet på engelsk.

3Likes
7Comments
435Views
AA

2. useless.

everyday

i feel like

i am useless

maybe i am

maybe i am not

who can tell me

when nobody ever speaks to me

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...