the devil

Da jeg personligt selv, er helt vild med poesi, vil jeg med glæde dele mine egne digte med jer. De indeholder dybe følelser, hvor disse digte hovedsaglig er melankolske. Da sproget engelsk lyder bedre og smukkere i mine øre, er de skrevet på engelsk.

3Likes
7Comments
474Views
AA

5. the devil's dead body.

watch me

while i break into pieces

falling in the arms of the Devil

feeling the cold

from his dead body

 
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...