the devil

Da jeg personligt selv, er helt vild med poesi, vil jeg med glæde dele mine egne digte med jer. De indeholder dybe følelser, hvor disse digte hovedsaglig er melankolske. Da sproget engelsk lyder bedre og smukkere i mine øre, er de skrevet på engelsk.

3Likes
7Comments
433Views
AA

3. hell.

coming home

day after day

to the bills and the loneliness

a totally reminder

of this hell we live in

 
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...