you and me forever

En sød lille Pige er adopteret hos en lille by i England ved navn London. Men i virkelighed kommer hun fra Spanien. Da hun begynder i skole Danmark sker det at hun ser en Rulleskøjte-Ning bane og bliver helt vildt med det. Og få nogen dejlige venner veninder der og på skolen. Men hvad der sker mere så følg med historien

Advarsel læs ikke med hvis du ikke er under 16

0Likes
0Comments
261Views
The author has rated this movella as red, meaning it is inappropriate for users under the age of 16.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...