Samme måned, sidste år

Jeg er rask nu / Jeg er mere syg end nogensinde

3Likes
9Comments
198Views
AA

1. hvor alting blomstrer / musefarvet flisegulv

Jeg er let, kun holdt nede af tyngdekræften, klar i hovedet, med latteren boblende i halsen. 

Tynget ned af mine tanker, ligger jeg fladt mod det musefarvede flisegulv, sammen med de ti dage gamle kiksekrummer. 

Mit liv blomstrer, jeg har fået venner og med optimismen i behold skuer jeg mod enden på niende klasse. 

Mens alle går på gymnasium og H- det ene og det andet, stirrer jeg på James Charles lægge sin øjenskygge, alle andre steder hen end der hvor fremtiden findes. 

Ikke mere psykiatri, hvor jeg sætter min fod, udvider verden sig for mig.

Ikke engang lukket afdeling vil have mig mere. 

Mine venner gør hver dag til et eventyr. 

De sendte en sidste besked i juli. 

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...