Truth or Dead..


0Likes
0Comments
333Views
AA

1. How my life ended..

Mit navn er Zoey. Jeah jeg ved hvad du tænker.. Jeg lyder som en pige, der havde det helt perfekte liv.. men nej. Eller jo jeg havde. Efter ulykken:(( I vil sikkert vide hvad der skete.. Men det er virkelig svært for mig...

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...