Aidens love story. *Comic*

Ok, denne historie er lavet da jeg gik i 10 klasse, hvilket er ca 5 år siden nu. Så der kan være nogle fejl i det Engelske, samt er tegningerne meget gamle.

Det er en Oc comic, af en baggrunds karakter, jeg engang lavede i et en historie, hvor jeg tænkte hey lad os lave hans triste kærligheds historie om til en comic.

Det er en *short* Story, så den er ikke lang.

3Likes
3Comments
567Views
AA

3. Page 2.

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...