Historien om Redhawk

I det magiske land Redhawk, hvis historie er glemt og smidt væk, bliver Charles M. Redwood den eneste arving til tronen efter at hele hans familie er myrdet. Han bliver smidt ind i den autoritære rolle midt i en krig, der har stået på i 11 år. Men denne historie handler ikke om Charles. Den handler om hans folk, om slægter og loyalitet. For hvem ved sandheden? Og hvem er det der lyver? Og hvem vil dog støtte en konge der efter rygterne har dræbt sin egen familie for at få magt?

2Likes
1Comments
435Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...