Den dødbringene fisk

Der er en dreng der er ude at fiske med sin far og ven der sker nogen SINDSYGE TING

0Likes
0Comments
54Views

1. kun et

DEN DØD BRINGEN FISK

Det var en normal eftermiddag. jeg skulle ud og fiske. gæt hvem der skulle med mig min far jeg siger ikke hvem den tredje var men han starter med :S: og slutter med:N: ja SEB vi skulle bar ud i en båd og fiske let men det gik grusomt galt ja faktisk så galt at jeg var lige ved at drukne og vi kom i en anden demension og alt mugeligt når men vi kom køerne og der så jeg min storebror så han kom med ja vi startede med at se vor koldt var så vi håbede at vi  ikke faldt i men vi fik båden i vandet og vi sejlede ud der var fredligt i en halv time en til der kom en masse både så vi valdt at kører ud til Vesterhavet og satte båden i der men der var også mange så vi sejlede lidt ud vor der ikke var nogen vi hade ikke taget GUNS med men vi hade en fiske kniv vær udover min storbror han kom  jo lige pluslig når men vi hade båden orm powerbaidt med men plugslig kom der en GIGA fisk op den var stører en en hvid haj den var cirka på  størrelse med den haj fra jurassic world   (jeg er fan) den kom ned i vandet på det tidspunkt var vi kommet så langt ud at vi ikke kunne se bredden da fisken var kommet ned i vanet kom der en palning af lyse rød og sort vi kom hen mod det det var som om at vores båd blev  trækket hen mod den da vi var der over så vi at det var en potal vi blev ført op på en høj kløft jeg var i et reb samen med seb der væltede et træ ned over snoren min far og BRO var der men træt fik snoren med ned jeg kunne ikke gøre noget hurtig trak jeg min fiske kniv op af holderne hurtig skar jeg rebet over og træet faldt ned samen med snoren vi hade nogen hansker og sko der kunne gå lodret op af væke og murer vi hade også nogen svæve vinger under det tøj vi også fik vi hoppede ned over kløften og fløj vi kom ned til en basse vi hade fået nogen GUNS jeg hade en vækter og SEB en AK 47  og nogen andre GUNS der var folk med GUNS men deres  

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...