Upoleret

Kom hid, kom hid. I denne digtsamling vil der ikke blive brugt store ord eller metafore. Jeg vil til gengæld tale fra hjertet, og så alle kan læse med.

Digte uden sammenhæng, men om alt det, der fylder noget i mit liv.

-Knus 이다

18Likes
42Comments
2259Views
AA

1. (1) Tandbørsten

 

Nogen gange har jeg bare lyst til at bruge din tandbørste

Så har jeg da næsten kysset dig

    Men så kommer jeg i tanke om

      Hvor den mund har været

                                                                           Og så virker din tandbørste pludselig ikke så appellerende alligevel

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...