Driv angsten væk

Kontrollere din angst. Forhåbenligt kan dette være med til at hjælpe andre.

7Likes
12Comments
643Views
AA

1. Forord.

 

 

Det her bliver nok noget af det mest personlige jeg har skrevet herinde. Grunden til at jeg har valgt at skrive om at bekæmpe angst er, at jeg selv er ved at prøve at kontrolle min egen. Derfor håber jeg at det måske kan være til ikke blot at hjælpe mig selv med også andre i samme situation. 


Dog vil jeg understrege at jeg bestemt ikke er specialist indenfor at kunne kontroller min angst. Og jeg er hellere ikke blevet diagnoseret af lægen. 
På trods af dette, er jeg rimelige sikker på at jeg har panikangst. Det startede for et halvt år siden, og selvom jeg stadigvæk får slemme anfald, så er jeg ved at kunne kontrollere det, så jeg ofte kan stoppe eller forkorte anfaldene. 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...