Hvorfor?


0Likes
0Comments
232Views
AA

1. Tro kan flytte bjerge (2015)

Kast stenen, og den vil aldrig ramme jorden.

Den vil ej heller synke til bunds.

Den vil flyve afsted.

Og chefen vil krybe hundsk

Tilbage til dig på sine svage knæ,

Fordi han ikke troede på,

At som græsset kan dræ,

Kan sten flyve.

Din tro på dette har flyttet et bjerg.

Træd ud på vandet og

Fortsæt din gang over oceanet.

Dine fødder vil endog

Aldrig blive våde af den væske, du betræder.

Fortsæt din gang hele verden rundt,

Og du vil opdage,

Hvor meget hurtigere alting går,

Når du ikke skal vente på dit fly hele dagen.

Din tro har flyttet et bjerg til.

Tryk på knappen til din tidsmaskine,

Og du vil ende i 1800-tallet,

Hvor du vil blive kronet til dronningen

Af maskeballet.

Og i dag vil mennesker dig betragte

Som verdens klogeste menneske,

Mens dine lærere vil dig højagte,

Som de aldrig før har gjort.

Tro kan flytte bjerge.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...