Jeg er bare mig (og gudskelov for det)

Jeg er mig og jeg tror ikke rigtig jeg kunne tænke mig at være andre.

12Likes
28Comments
2572Views
AA

1. Oh holy night

Jeg græder altså altid til Oh Holy Night, fordi jeg tror på at vi alle er elsket af Nogen, der elsker os mere end noget andet nogen sinde vil kunne.

(Og er det ikke okay at tro på det?)

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...