Vi Er I Morgen

Inge-Grethe på 16 bor i Viborg i 1951, i en tid hvor familierammerne var meget strikse og hvor far bestemte. Farmand har allerede besluttet, at hun skal i lære som hushjælp hos nabofamilien Jørgensen. Men Inge-Grethe vil hellere skrive digte og poesier og opleve verden. En dag, da hun gemmer sig for sin fars vrede ude ved søen, kommer der en mystisk mand, der kalder sig selv for Gabriel. Han tilbyder hende en flugtvej til en verden, hvor hun selv kan bestemme over sit eget liv. Den tager hun straks imod, og før hun ved af det ender hun 66 år ude i fremtiden, i Viborg anno 2017, til en verden, som er helt anderledes, end hvad science fiction romanerne ellers sagde, at den ville være.

Her møder hun Celia Berg. Celia går på forfatterskolen, og elsker memes. Celia har også altid været fascineret af fortiden og af de forskellige kendetegn der præger hver generation. De to piger indgår et venskab, der gradvist vender op og ned på alt i deres tilværelse. - / Sinds Tequila konkurrencen nr. 1.

8Likes
9Comments
815Views
AA

1. Del 1

VI ER I MORGEN

 

af 

 

MARCEL BÜLOW

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...