Ord jeg så gerne vil sige

Alle de ord, jeg ville ønske, jeg kunne sige - til mine venner, til mine fjender og ikke mindst til mig selv.

11Likes
14Comments
494Views
AA

1. jeg elsker dig

tre ord
så små
fire stavelser
så helvedes enkle
elleve bogstaver
så svære at få ud
én gang sagde du det til mig
og mit hjerte faldt ud af takt
tusind gange prøvede jeg at sige det samme
men jeg kunne ikke
jeg kan stadig ikke

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...