105 finurlige facts der gør dig lidt klogere end din sidekammerat

Nogen gange er der ting i verden, vi ikke forstår. Og nogen gange er der bare ting, vi gerne vil forstå, og ikke kan bruge til en hujende skid (som vi siger i Jylland hvor jeg kommer fra). Men der er en ting, der altid er sikkert med viden, og det er, at det er noget, man aldrig kan få nok af.

Derfor vil jeg byde jer alle velkommen til “105 finurlige facts”, hvor du kan komme ud på den anden side, og føle dig som en nørd ;)

8Likes
3Comments
848Views
AA

1. Fact #1

Verdens ældste træer findes i to varianter.

Det første træ er metusalem-egen, som findes i Californien, og via træringe kan dateres til at være godt og vel 5400 år gammel.

Det næste træ er fyrretræet, Gamle Tjikko, der findes i det nordlige Sverige. Med sine 9000 år gamle rodsystem, er det det ældste stående træ, og kan dateres til lige efter slutningen af den sidste istid.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...