nattens tanke spirer

31902
Dette er en samling af alle tanker som der går og nager mig, eller går og glæder mig, lad os se hvor den fører os hen.

AA
aa

1. Håbet

 

 

HÅBET 

 

tungt åndedrag

sad på din sengekant 

sang en stille sang

håbede

du 

vågnede ikke 

 

maskinen bippede

lod tiden gå 

prøvede at forstå 

håbede

du 

vågende ikke

 

Regnen silede inden i 

håbede du ville blive  

tungere åndedrag

maskinen bippede ud

du 

vågende ikke

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...