Since We're Alone - Niall Horan

13 individuelle historier bliver her skabt ud fra de 13 sange der er at finde på Niall Horan's nye album: Flicker

Vinder af en 3. plads i AU-konkurrencen.

24Likes
23Comments
2648Views
AA

1. Niall Horan


Niall Horan

Fredag den 20. oktober 2017 udkom Niall Horan's første soloalbum. 

Niall's album "Flicker" har alt i alt 13 sange på tracklisten. 
Hver af disse 13 sange har formået at få fortalt en historie gennem deres tekst. 

Disse tekster vil jeg bruge, i det jeg vil forsøge mig med at skrive 13 one shots, ud fra hver af sangene på cd'en. 
De individuelle historier vil altså tage udgangspunkt i hver sang, og vil derfor ikke hænge sammen. 

Enjoy

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...