My words

  • by
  • Rating:
  • Published: 20 Oct 2017
  • Updated: 7 Mar 2018
  • Status: Complete
Idk my words er nok alt mellem himmel og jord, digte ,følser, kort sagt mig.


5Likes
1Comments
6169Views
AA

19. endnu et tanke spil

Jeg bliver ved med at kæmpe, men det hele virker så svært, jeg bliver ved med at prøve men intet lykkes, jeg bliver ved med at håbe, men der er intet håb. Jeg prøver alt i håb om der måske er noget der hjælper men det er der ikke jeg tror snart ikke længer på at det bliver bedre tværtimod. Da jeg troede det stod værst til var det kun begyndelsen, det blev kun værre. Jeg savner ham mere end nogen anden, men sammen tidlig hader jeg ham mere end nogensinde han har gang på gang bevidst at det er ham det er galt med, men hvorfor er det så mig der græder?Hvorfor er det mig der snart ikke kan trække vejret mere? Hvorfor er det mig alle er sure på? Hvorfor er det hele min skyld? Hvorfor er det nu mig der har gjort alt forkert? Jeg ved det ikke jeg ved bare at jeg må blive ved med at kæmpe selvom jeg har tabt jeg må kæmpe til jeg ikke kan mere og så må jeg blive ved for aldrig om jeg skal give op ~_~

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...