Sukkerkys

Et digt om sukkersøde kys fra en sukkersød pige.

3Likes
4Comments
371Views

1. Sukkerkys

Sødmen ligger på dine læber

Som morgendug med honningsmag

Og dine blå øjne har en dybde

Som selv ikke havet kan måle sig med

De glimter som stjerner i rummet

Mellem os

Og dit hår hvirvler i vinden

Den omfavner hvert et strå

Gnider det mod vinden

Så det spiller en sød melodi

Og dit smil gløder

Det gløder, fordi det ved

At det her det er kærlighed

Vores øjne møder hinanden

Og vores læber smelter sammen

Vores arme sammenflettes

Honningsmagen er overvældende

Og helt igennem blændende

Endelig får jeg

Dit sukkerkys

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...