Digte


1Likes
1Comments
82Views
AA

1. Krigens mange ansigter - Der er en forskel...

Der er en forskel...

Vi tager en fag af gangen.
Nogen frygter, andre ikke
.
Vi i krig går dagen i møde,
Med frygten for hvad dagen bringer.

Vi tager dagen an af gangen.
Nogen frygter, andre ikke
.
Vi i verden kigger på,
Mens de i krig, livet kæmper.

Vi leger på marken,
Mens
vinden suser.
Skuddene lyder fra det borte,
Fra ørkenen langt der ude.

Vi leger på gaden,
Mens
bilerne 
suser.
Motor, udstød og bremser,
Lyder højlydt som i går.

Vi drømmer om fred,
I vores ødelagte land.
Det smukke land, der gik tabt,
Ligger evigt i vores hjerter.

Vi drømmer om fremtid,
En uddannelse og et job.

Samfundet kalder på os,
Vi er på vej, trods vores tidlige aldre.

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...