You before me

Alisha bor i Danmark og har det de fleste nok ville kalde et perfekt liv. Hendes forældre giver hende masser af omsorg og hun har de mest fantastiske veninder. Men Alisha har altid følt hun manglede noget i sit liv. En dag hvor hun er ude at rejse møder hun den mystiske fyr, Jack. Der er noget særligt over ham som Alisha ikke kan stå for. Selvom hun ved det er meget dumt falder hun for ham. Hvordan ender det mon?

0Likes
0Comments
265Views

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...