The good old days

En gammel digtsamling fyldt med digte fra en anden tid.

De få digte som blev tilbage.

1Likes
0Comments
474Views
AA

3. 18. juli 2014

Tidsløsheden

 

 

I mørket føler jeg intet.

Tidsløsheden sluger mig til sig, som en tåge der dækker mine øjne.

Jeg kan intet se, intet høre og ingen smerte føle.

Ingen tanker tænke og intet kan jeg huske i tidsløsheden.

Jeg burde være glad, for tidsløsheden er det eneste jeg ønsker af livet.

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...