The good old days

En gammel digtsamling fyldt med digte fra en anden tid.

De få digte som blev tilbage.

1Likes
0Comments
489Views
AA

2. 10. juli 2015

Byttedyr

 

Du har altid vidst at den var der.

Måske kunne du ikke altid føle den

Men du vidste at den var der.

Selv da du var en lille pige.

Da dine veninder sad og legede med dukker

Uden at invitere dig

Da de skiftede til at skubbe hinanden på gyngen

Og du sad ved siden af uden nogen til at skubbe.

De grin du før havde haft med dem

Blev til tåre.

Efterhånden blev du skubbet tættere på

Tættere på kanten

Og selvom du i lang tid holdte fast

Med de yderste fingernegle

Til dine knoer var hvide

og fingre røde

Kunne du ikke holde til det mere

og gav slip

Så faldt du ned i dybet

og faldt

og faldt

du kan stadig ikke se bunden af hullet

men du ved at det kommer

engang

For selvom du skriger til dem deroppe

Kan de ikke længere høre dig

For du er faldet for langt

For langt til at dine sølle lyde kan nå dem

Så du må falde

Indtil du en dag lærer at svæve.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...