The good old days

En gammel digtsamling fyldt med digte fra en anden tid.

De få digte som blev tilbage.

1Likes
0Comments
477Views
AA

1. 10. februar 2015

Stilhed efter stormen

 

 

Selvom stormen for længst er passeret

Kan hun stadig mærke det.

Uvejret.

Det svæver over hende.

Parat til at slå hende ned.

Hvis hun skænker det selv en enkelt tanke.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...