Ægte mænd græder ikke

Deltager i Ondsskabskonkurrencen. Valgmuligheder 2.

14Likes
8Comments
1468Views
AA

1. Ondskabs definition.

 

 

 

Ondskab: 

 

ondskab substantiv, fælleskøn
BØJNING -en
UDTALE [ˈɔnˌsgæˀb]   

 

Betydning:

1.

Tilbøjelighed til at tilføje andre smerte, skade eller lidelse; det at være ond. 

 

 

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...