עם התליון ביד


0Likes
0Comments
3951Views
AA

1. ***

האם להיות או לא להיות?

אז תעזור לי אלוהים;

האם להיות,

לחשוב,

לשמוח ולבכות,

לחוש,

לריב,

להכשל,

האם לדעת כי התקווה איננה אך להרגיש כי היא ישנה,

האם להלחם למען טוב או רוע,

ולשנות דעה כל חצי שעה,

האם להשאר,

להשתגע,

להתעצבן,

להשתמע,

האם כדאי לי לעשות הכל כדי לבסוף לשתוק וכל זאת רק בשביל לחיות?

אולי כדאי לי לא להיות ולא לסבול,

לא להרגיש כאב ולא שמחה (שגם ככה באה לפעמים וגם זה ללא סיבה)?

אבל האם אי היותי תגרום לניצחון או הרגשה כזו מצד אלה שאותי לא רצו לסבול?

ואולי זו חולשתם, ושנאתם היא לא על עצם קיומי, אלא על ההפך, ובעצם כל העולם רק משתוקק שלא להיות, למרות שהאבולוציה תכננה אותו אחרת?

אז מה עלי לבחור?

האם להיות ולהפסיד, או לא להיות ולא לנצח? כי בסופו של כל דבר אין מנצחים ומפסידים, אין רק טובים או רק רעים, יש רק באמצע.

להיות או לא להיות זו לא השאלה האמיתית או הקיומית כל כך כפי שלפעמים חושבים כי היקום (למרות מה שאנו נוהגים לחשוב) לא מתעניין כל כך בבני אדם או בכדור הארץ, ורק אנחנו עם האגו הנפוח  אוהבים לחשוב כי היקום סובב סביבנו, כאילו שעצם היותנו גורם שינוי, או התפתחות וכי יורגש בו חסרוננו,

אם פתאום לאנושות,

קאפוט.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...