vi

jeg er blevet en del af et vi, og jeg ved ikke, hvordan jeg har det med det.

6Likes
7Comments
928Views

1. /

vi ved det ikke. jeg fryser ikke, når jeg er sammen med ham. mine tæer er kolde, og hårene på mine arme rejst permanent, men med ham koger jeg over. svedpletter på grå trøje. skifter trusser to gange. går i bad, før han vågner. det er mest, fordi jeg vågner først. jeg tænker ikke i hans selskab, ikke som jeg normalt gør.

 

vi ved det ikke. jeg græder ret tit på vej hjem fra femøren. det er efter krammet, efter to eller tre farvelkys og et enkelt kig tilbage. efter han er gået op ad trappen. jeg græder ikke på vejen. det er mest, fordi jeg ikke vil græde i s-toget. jeg græder heller ikke, når jeg er hjemme igen. der krøller det sig bare sammen. uvidenhed omkring os eller kærlighed. som om der er et lighedstegn mellem de to ting.

 

vi ved det ikke. min mor siger, at jeg skal trække stikket. det synes jeg også, selvom vi ikke er enige om betydningen. hun siger, jeg er for ung til at hægte mig på en sorg og afhængighed som ham. jeg siger, at han giver mig ro. hun siger, at det gør han ikke for evigt.

 

vi ved det ikke. jeg tænker, hvad er overhovedet for evigt, og hvorfor skal det altid afhænge af fremtiden. jeg tænker også, at jeg ikke ved, hvad min fremtid indebærer, og at mit sind alligevel er i fare selv uden ham. men jeg siger det ikke, nikker bare og siger, at jeg sagtens kan mærke, når han begynder at fylde på en måde, der ikke bare er hans lange overkrop og korte ben i hele min seng.

 

vi ved det ikke. jeg forstår, selvom jeg ikke rigtig forstår noget. og det går op for mig, at ingen forstår noget overhovedet. for hun forstår ikke ham, og han forstår ikke mig eller sig selv eller noget, og det er det eneste, der er rigtig skidt. 

 

vi ved det ikke. jeg er aldrig blevet spurgt. vi ved det ikke.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...