Den ensomme jeg - Digt samling

223530
Det er en digt samling som jeg har lavet på der er indtil videre 7 digte i digt samlingen, men der er flere på vej. Indtil videre handler digtene om ensomhed. Der er flere på vej

AA
aa

1. Den forsvundet brik

Jeg er en brik 

En brik i det store puslespil 

En brik som skal 

passe ind et sted 

 

Jeg den brik som 

er forsvundet i den

store mængde

I en mængde som 

aldrig vil blive fundet 

og aldrig vil passe ind 

 

Jeg er den brik 

som altid vil 

lægge i bunden 

og aldrig vil blive 

fundet og set 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...