NOTHING SPECIAL

“Jeg så ham bare som endnu en overklasse fyr, men han var mere end det - han fik mig til at tro på rigtig kærlighed og det gode i andre. Jeg havde mistet troen på livet, indtil han blev en del af det”

21Likes
3Comments
1401Views
AA

1. Quote

"maybe we feel empty because we leave pieces of ourselves in everything we used to love"

-R.M. drake

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...