High school ft. Justin Bieber

D/n = Dit navn

D/n og hendes familie bestående af en mor, far, storesøster og storebror flytter fra deres hjemby NewYork til Beverly Hills, Los Angeles. Hun starter sammen med sine søskende på det nye High School, hvor hun møder den populære dreng Justin, som hun synes er meget lækker, men overhovedet ikke noget tilfælles med. Han er en badboy. Han ryger, fester hver weekend, gør som det passer ham. D/n er en badgirl, men slet ikke på samme måde. Hun er ikke bange for at sige sine meninger og hun tænker ikke over hvad andre siger om hende. Men måske har de mere tilfælles end de lige går og tror.

* SEX OG ANDRE FORMER FOR UPASSENDE SPROG KAN FORKOMME*

3Likes
2Comments
493Views
The author has rated this movella as red, meaning it is inappropriate for users under the age of 16.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...