Vidste du at......

Alle facts er lånt fra nettet, så jeg er ikke 100% sikker på, at disse facts er 100% sande :-)

1Likes
2Comments
3032Views
AA

16. Facts om hjertet (disse facts er lånt fra nettet)

1) Hjertet slår ca. 37 millioner slag om året.
2) I løbet af et arbejdsliv på 40 år bliver det til 298 millioner slag for hver hjerteklap.
3) Hjertet pumper ca. 2,6 millioner liter blod rundt i kroppen om året.
4) Vi har ca. 40.000 km blodårer i kroppen. De kan nå rundt om Ækvator, hvis de lægges i forlængelse af hinanden.

Fakta om hjertesygdom:
1) Ca. 1,8 millioner mennesker i den erhvervsaktive alder har forhøjet kolesteroltal.
2) Ca. 300.000 mennesker i den erhvervsaktive alder har for højt blodtryk.
3) Hvert år indlægges ca. 19.000 mennesker i den erhvervsaktive alder på grund af åreforkalkning.
4) Hvert år indlægges ca. 4.400 mennesker i den erhvervsaktive alder for at få en ballonudvidelse eller bypassoperation.
5) Hvert år får ca. 7.700 mennesker i den erhvervsaktive alder foretaget en kranspulsåreundersøgelse.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...