Golden

Golden er bogen hvor jeg skriver mine impulsive digte og deler dem med jer. Lad jer inspirer.

0Likes
0Comments
208Views
AA

1. Paranoid 02.04.2017

Stille banker du på døren, ind til dit eget værelse. Dit eget private sted, du lytter på døren, men der er ingen andre end dig, lige her er du den eneste, du er helt alene. Følelsen af at blive forfulgt, den følger dig altid hvorhen du end bevæger dig. Men det er ikke din eneste fjende og det er ikke den værste fjende du har. For angsten følger også dit liv og hver dag er en kamp. Det er en angst for at ingen vil se dig som den du faktisk er. For hvem du egentlig er, det ved kun du.

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...