hele verdens sport

det handler om at fodbold ikke bare er en masse folk der løber efter en bold, men også alle følelserne der er i det

3Likes
5Comments
422Views
AA

1. hele verdens sport

fodbold, du er nu en del af det hårde

for man må lide både blod, sved og en tåre

når følelserne indeni er høje

er det der du må kig ned ad din trøje

 

 

du skal fortjene at ære dit bryst mærke

så det er nu du må være en af de stærke

vi er alle en stor familie bare uden rødder

og det vigtigste redskab vi har er fødder

 

vi er 11 mænd der vil dø for hinanden

og vi lytter alle sammen til manden

vi syndes dommeren er en nar

kan du gætte Vilken sport vi er fra

 

 

 

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...